np.: – ochrona rynien i rur spustowych przed przemarzaniem

Opis

ustawianie temperatury i zakresów pracy regulatora. Opis działania: Regulator ETOR2 przeznaczony jest do ekonomicznego sterowania systemami zabezpieczającymi przed gromadzeniem się śniegu i tworzeniem się lodu. Oszczędność wynikająca z zastosowania tego regulatora polega na tym

iż muszą być spełnione dwa warunki

uchwyt rury fi 25, wiatrak energetyczny, zabudowany bojler, pompa ciepła co to jest, schemat modułu 2t, panele fotowoltaiczne — budowa

yyyyy